ขายระบบ รับทำระบบ สร้างระบบ

E-Saraban ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดบึงกาฬ

บริการรับทำระบบ E-Saraban ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานของรัฐบาล อบต เทศบาล จังหวัด สำนักงานของรัฐบาล ภายในจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียง

E-Saraban ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดบึงกาฬ
E-Saraban ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดบึงกาฬ

ในปัจจุบัน หน่วยงานของรัฐบาลหลายแห่งเริ่มนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เนื่องจากระบบ e-Saraban มีคุณสมบัติหลัก ๆ ดังนี้

  • การจัดทำทะเบียนหนังสือราชการ ระบบ e-Saraban สามารถจัดทำทะเบียนหนังสือราชการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหนังสือ เลขที่หนังสือ วันที่รับหนังสือ ผู้ส่ง และผู้รับหนังสือ เป็นต้น
  • การรับ-ส่งหนังสือราชการ ระบบ e-Saraban สามารถรองรับการรับ-ส่งหนังสือราชการได้ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ โดยสามารถส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  • การตรวจสอบเอกสารราชการ ระบบ e-Saraban สามารถตรวจสอบเอกสารราชการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ เป็นต้น
  • การรายงานข้อมูล ระบบ e-Saraban สามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารราชการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยสามารถรายงานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหนังสือราชการที่รับ-ส่ง จำนวนหนังสือราชการที่ค้างดำเนินการ เป็นต้น

การนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับหน่วยงานของรัฐบาลมีข้อดีหลายประการ ดังนี้

  • ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ระบบ e-Saraban ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารทางราชการ โดยสามารถดำเนินการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบ e-Saraban ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารราชการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบ e-Saraban ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารทางราชการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น

หากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และหน่วยงานของรัฐบาลท่านใดในจังหวัดบึงกาฬ หรือจังหวัดใกล้เคียง สนใจนำระบบ e-Saraban มาใช้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เราอีสานเว็บดีไซน์

บริการของเรา

  • รับติดตั้งระบบ e-Saraban ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
  • บริการอบรมการใช้งานระบบ e-Saraban ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน
  • บริการหลังการขาย ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ e-Saraban

ทำไมควรเลือกบริการ e-Saraban กับเรา

1. ง่ายต่อการใช้งาน
2. จัดการข้อมูลง่าย
3. บันทึกข้อมูลได้เยอะ
4. ใช้ Google Drive ในการจัดเก็บข้อมูล
5. ราคาถูกๆ
6. บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [อีสานเว็บดีไซน์]