ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-saraban

การดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐบาลมีความซับซ้อนและต้องการการจัดเก็บข้อมูลแบบมีระบบ อำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการเอกสารมีความสำคัญมาก ด้วยเหตุนี้, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-saraban เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับหน่วยงานของรัฐบาล อบต เทศบาล และสำนักงานของรัฐบาลทุกประเภท

1. สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-saraban

เพื่อสมรรถนะและประสิทธิภาพ ระบบ e-saraban ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานของรัฐบาลที่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร ระบบนี้ทำให้งานสารบรรณกลายเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. ประหยัดทั้งทรัพยากรและเวลา

e-saraban มีความสามารถในการประหยัดทั้งทรัพยากรและเวลา ด้วยการทำให้กระบวนการจัดเก็บเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ สามารถลดการใช้กระดาษ, ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล, และลดความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการเอกสารแบบดั้งเดิม

3. ราคาที่เป็นกันเองและเหมาะสม

เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลสามารถนำเข้าใช้งาน e-saraban ได้โดยที่ไม่ต้องมีภาระต้นทุนสูง ระบบนี้มีราคาที่เป็นกันเองและเหมาะสมกับงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ

4. ปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

e-saraban ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กหรือใหญ่ ทำให้เป็นทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า

5. บริการที่ครบวงจร

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและการให้บริการหลังการขาย ทำให้ลูกค้าได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลาการใช้งาน